Gravidmassage svensk klassisk

Gravidmassage svensk klassisk

För dig som är gravid och vill få en välbehövlig massagebehandling. Vid behandlingen används en speciell kudde utformad för gravida.

Svensk klassisk massage är en metod inom massage som främst syftar till att få muskler att slappna av och släppa på spänningar. I massagebehandlingen använder man långsamma och mjuka till medelhårda tryck, grepp och rörelser.

Strykningar, knådning och cirkelrörelser brukar ingå i massagebehandlingen men hur massagen utförs mer exakt beror på vilka besvär patienten har och var besvären finns. Ibland används triggerpunktsbehandling. En behandling av Svensk klassisk massage kan kännas lite men det ska aldrig göra outhärdligt ont att få en klassisk massage.

System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at ASP._Page_Views_Partials_ProductSummaryBlock_cshtml.<Execute>b__3_3(BookingProduct x) in C:\home\site\wwwroot\Views\Partials\ProductSummaryBlock.cshtml:line 11
  at System.Linq.Enumerable.WhereEnumerableIterator`1.MoveNext()
  at System.Linq.Enumerable.FirstOrDefault[TSource](IEnumerable`1 source)
  at ASP._Page_Views_Partials_ProductSummaryBlock_cshtml.Execute() in C:\home\site\wwwroot\Views\Partials\ProductSummaryBlock.cshtml:line 12
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Web.Extensions.HtmlHelperExtensions.RenderDocTypeGridEditorItem(HtmlHelper helper, IPublishedElement content, String editorAlias, String viewPath, String previewViewPath, Boolean isPreview)
  at ASP._Page_app_plugins_doctypegrideditor_render_DocTypeGridEditor_cshtml.Execute() in C:\home\site\wwwroot\app_plugins\doctypegrideditor\render\DocTypeGridEditor.cshtml:line 28
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute() in C:\home\site\wwwroot\Views\Partials\grid\editors\Base.cshtml:line 20