Allmänna villkor bonussystem

Allmänna villkor bonussystem

Bonussystemet hos Beautiful Body Massage & Wellness är ett bonussystem som ger dig som kund förmånliga priser ju oftare du går hos oss på behandlingar. Som kund hos oss kommer du automatiskt in i vårt bonussystem första gången du bokar en behandling och kan då komma att få mailutskick gällande bonussystemet. Mailutskicken går att avregistrera separat för bonussystemet.

Den bonus som systemet genererar går inte att spara annat än i undantagsfall och nyttjas direkt vid betalningen av ditt besök. Undantaget från detta kan vara betalningsportaler där det i vissa fall inte är möjligt att lägga in rabatter och bonusar. Vid sådana tillfällen hanteras det av Beautiful Body vid aktuellt tillfälle och eventuell bonus sparas då till ett senare tillfälle när kund betalar behandlingen med något annat än denna betalningsportal. Sparade bonusar sparas i max 90 dagar och förfaller för nyttjande om bonus inte används inom denna tid.

Beautiful Body förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor eller att ändra i systemet om det är nödvändigt. Beautiful Body friskriver sig från eventuella felskrivningar eller fel i systemet som kan komma att uppstå och på något sätt påverka din bonus. Beautiful Body förbehåller sig även rätten att när som helst, utan förvarning stänga ner bonussystemet. Bonussystemet är en förmån för dig som kund och inte en rättighet.