Allmänna villkor

Allmänna villkor

Behandling av personuppgifter

När du som kund bokar en tid för behandling hos Beautiful Body så samlas personuppgifter in som är nödvändiga för både bokning och utförande av behandling. Alla uppgifter som samlas in behandlas konfidentiellt.

Insamling och användning av personuppgifter

Beautiful Body samlar in uppgifter om namn, e-postadress, telefonnummer och personnummer. Personnummer samlas in för att dels kunna knyta personen till rätt bokning men används även för journalföring av dina besök för att skapa tryggare och bättre behandlingar för dig som kund. Övriga uppgifter används för eventuell kontakt och för utskick av information om din bokning och marknadsföring. Om du inte vill få marknadsföring från oss så kan du avsluta det när du vill genom att kontakta oss. 

Hur länge lagras dina uppgifter?

Uppgifter som Beautiful Body samlar in lagras i 1 år om du inte har gjort några fler bokningar eller andra åtgärder som visar att du är en aktiv kund.

Delning av uppgifter

Dina uppgifter behandlas konfidentiellt med undantag för vid brott eller situationer som kan vara en risk för liv och hälsa.

Rättigheter och Kontakt

Under dataskyddsförordningen har du rätt att begära ett utdrag av dina uppgifter, rätta dem eller få dem raderade. Du är välkommen att kontakta Beautiful Body om du har funderingar om dina lagrade uppgifter.

Du har också rätt att framföra eventuella klagomål till Datainspektionen.