Bokningsvillkor

Bokningsvillkor

Våra villkor är en grund till att kunna skapa trygga och kvalitativa behandlingar. Vid bokning av behandling förbinder du dig till dessa villkor och du är själv ansvarig för att ha läst dessa villkor.

Genom att lägga en bokning så godkänner du våra Allmänna villkor och Bokningsvillkor.

Beautiful Body gör allt för att priser och information ska vara korrekt och följa våra prislistor med mera. Om något skulle stå felaktigt så gäller fortfarande våra ordinarie prislistor och annan information.

En lagd bokning är alltid bindande men kan av- eller ombokas inom angivna tider för respektive grupp enligt nedan. Arbetsdag enligt nedan innebär helgfri vardag måndag-fredag kl 8:00 - 17:00.

När du bokar en behandling så är du skyldig att svara på den hälsodeklaration som kommer att skickas till dig via e-post. Om du inte fyller i denna innan din behandling så riskerar du att bli nekad din behandling till full betalning.

Kom ihåg att det är du som bokat tiden/tiderna som själv är ansvarig för att full betalning för behandlingen/behandlingarna är Beautiful Body tillhanda senast vid behandlingsdagens slut. Utebliven betalning, avbokning/ombokning som gjorts för sent och/eller uteblivet besök kommer att faktureras till den som lagt bokningen på det belopp som saknas Beautiful Body inklusive 49 SEK i administrativa avgifter. Alla typer av missbruk av tjänst innebär direkt avstängning och ingen vidare bokningsmöjlighet och ingen återbetalning av outnyttjad behandling kommer att göras. Alla typer av sexuellt ofredande, sexuella anspel, bedrägerier och/eller bedrägeriförsök kommer direkt att polisanmälas och innebära direkt avstängning för ytterligare bokningar och ingen återbetalning av outnyttjad behandling kommer att göras. Beautiful Body behandlar aldrig personer som är påverkade av alkohol, narkotika eller andra berusningspreparat. Om det visar sig att kunden är påverkad kommer denne nekas behandling utan återbetalning, ej betald behandling kommer att faktureras på behandlingsbeloppet inklusive 49 SEK i administrativa avgifter.

Om det under ett behandlingstillfälle framkommer att kunden önskar annan behandling än vad terapeuten rådgör till av hälsoskäl så sker den behandlingen helt på kundens eget ansvar. Beautiful Body friskriver sig från ansvar av eventuell skada som kan ha uppkommit på grund av eventuella hälsotillstånd eller sjukdomar hos kunden som ej kommit Beautiful Body tillkänna innan behandlingen. Vid graviditet genomförs inga behandlingar innan vecka 13.

Beautiful Body förbehåller sig rätten att omboka tider vid oförutsedda förhinder eller sjukdom.

Beautiful Body värnar om sin tystnadsplikt och delar ingen information om kunden med undantag för vid följande situationer:

  1. Akuta hälsotillstånd som drabbar kunden eller någon annan i lokalen.
  2. Vid misstanke om eller vid pågående brott.
  3. Vid andra situationer som bryter mot Beautiful Body's bokningsvillkor.
Företagskund

En företagsbokning kan tidigast bokas tre (3) arbetsdagar i förväg och en eventuell av-/ombokning måste göras senast två (2) arbetsdagar innan behandlingsdagen. Du som lägger företagsbokningen är själv ansvarig för att alla uppgifter är korrekta och att all betalning är Beautiful Body tillhanda senast vid behandlingsdagens slut.

Privatkund

En privatbokning kan tidigast bokas en (1) dag innan bokad tid. En eventuell av-/ombokning måste ske senast två (2) arbetsdagar innan behandlingsdagen. En bokning är personlig och det är du som bokat som är ansvarig för att alla uppgifter är korrekta.