Bokningsvillkor

Bokningsvillkor

Våra villkor är en grund till att kunna skapa trygga och kvalitativa behandlingar. Vid bokning av behandling förbinder du dig till dessa villkor och du är själv ansvarig för att ha läst dessa villkor.

Genom att lägga en bokning så godkänner du våra Allmänna villkor och Bokningsvillkor.

Beautiful Body gör allt för att priser och information ska vara korrekt och följa våra prislistor med mera. Om något skulle stå felaktigt så gäller fortfarande våra ordinarie prislistor och annan information.

En lagd bokning är alltid bindande men kan av- eller ombokas inom angivna tider för respektive grupp enligt nedan. Arbetsdag enligt nedan innebär helgfri vardag måndag-fredag kl 8:00 - 17:00.

När du bokar en behandling så är du skyldig att svara på den hälsodeklaration som kommer att skickas till dig via e-post. Om du inte fyller i denna innan din behandling så riskerar du att bli nekad din behandling till full betalning.

Kom ihåg att det är du som bokat tiden/tiderna som själv är ansvarig för att full betalning för behandlingen/behandlingarna är Beautiful Body tillhanda senast vid behandlingsdagens slut. Utebliven betalning, avbokning/ombokning som gjorts för sent och/eller uteblivet besök kommer att faktureras till den som lagt bokningen på det belopp som saknas Beautiful Body inklusive 49 SEK i administrativa avgifter. Det gäller även om du kommer till din behandling sjuk och inte har avbokat inom rimlig tid. Beautiful Body nekar alltid behandlingen vid t.ex. förkylningssymtom eftersom massage då ska undvikas. Alla typer av missbruk av tjänst innebär direkt avstängning och ingen vidare bokningsmöjlighet och ingen återbetalning av outnyttjad behandling kommer att göras. Alla typer av sexuellt ofredande, sexuella anspel, bedrägerier och/eller bedrägeriförsök kommer direkt att polisanmälas och innebära direkt avstängning för ytterligare bokningar och ingen återbetalning av outnyttjad behandling kommer att göras. Beautiful Body behandlar aldrig personer som är påverkade av alkohol, narkotika eller andra berusningspreparat. Om det visar sig att kunden är påverkad kommer denne nekas behandling utan återbetalning, ej betald behandling kommer att faktureras på behandlingsbeloppet inklusive 49 SEK i administrativa avgifter.

Om det under ett behandlingstillfälle framkommer att kunden önskar annan behandling än vad terapeuten rådgör till av hälsoskäl så sker den behandlingen helt på kundens eget ansvar. Beautiful Body friskriver sig från ansvar av eventuell skada som kan ha uppkommit på grund av eventuella hälsotillstånd eller sjukdomar hos kunden som ej kommit Beautiful Body tillkänna innan behandlingen. Vid graviditet genomförs inga behandlingar innan vecka 13.

Beautiful Body förbehåller sig rätten att omboka tider vid oförutsedda förhinder eller sjukdom.

Vid eventuell konkurs eller annan oförutsedd händelse av liknande slag innebär ingen garanti för återbetalning av outnyttjad tjänst eller produkt. Som kund kan du med andra ord inte kräva återbetalning vid en sådan händelse. Annan oförutsedd händelse av liknande slag innefattar påverkan av krig, krigshandling, myndighets åtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, naturkatastrof och därmed jämställda förhållanden.

Beautiful Body värnar om sin tystnadsplikt och delar ingen information om kunden med undantag för vid följande situationer:

  1. Akuta hälsotillstånd som drabbar kunden eller någon annan i lokalen.
  2. Vid misstanke om eller vid pågående brott.
  3. Vid andra situationer som bryter mot Beautiful Body's bokningsvillkor.

Avbokning/Ombokning måste ske minst 24 timmar innan bokad behandling inträffar. För sen avbokning eller uteblivet besök kommer att debiteras. Samma regler gäller för företag förutsatt att inget annat är avtalat.

Behandlingen Maawell Aroma™ baseras inte på heltäckande studier och Beautiful Body friskriver sig därför från eventuell utebliven effekt eller allergier som kan uppkomma i samband med behandlingen. Det är extra viktigt att du som kund fyller i den hälsodeklaration som skickas till dig innan din behandling. Det är också viktigt att du skriver i hälsodeklarationen om du har extra känslig hud. Beautiful Body använder rekommenderad mängd eterisk olja för applicering på huden och i luften.

Vid alla behandlingar där olja används är det viktigt att inte exponeras av solen i nära anslutning efter behandlingen om man inte tvättat bort oljan.

Helgtider

För tider på helg och röda dagar tillkommer ett helgtillägg. För helgtillägget gäller det pris som anges vid bokning eller på annat sätt kommuniceras via våra tjänster. 2022-01-01 är helgtillägget 50 SEK.

Det är inte möjligt att nyttja eventuella rabatter eller klippkort på en helgtid.

Om du som kund vill betala med en friskvårdsportal kommer priset att delas upp så att ordinarie pris dras från friskvårdsportalen och helgtillägget betalas med kort eller swish i butik.

Innan, under och efter behandling

För optimal behandling är det viktigt att du är sanningsenlig på frågor som ställs och talar om allt som kan vara relevant för behandlingen eller planen. Vi gör vårt yttersta för att skapa den bästa behandlingen anpassad för dig men lämnar inga garantier på att eventuella besvär eller problem blir åtgärdade eller mål uppnådda då det kan finnas medicinska och/eller andra yttre faktorer som kan inverkan i om en behandling eller plan anses mindre optimal. Ett exempel kan vara att du som kund har ett tillstånd som är relevant för mig som terapeut att känna till som du undanhåller eller att du inte fullföljer en plan som vi tillsammans kommit överens om.

Vid beställning genom friskvårdsportal är du som kund skyldig att direkt vid din beställning boka en tid. Du kan INTE använda din beställning som ett klippkort. 

Vid flerbehandlingsköp finns ofta ett slutdatum för när detta måste vara förbrukat. Innehavare av ett sådant förbehåller sig inte rätten till förlängd giltighetstid på dessa på grund av att Beautiful Body inte kan genomföra behandling under giltighetstiden till exempel på grund av sjukdom eller annan orsak. Flerbehandlingskort säljs under en begränsad tid och  går inte att kombinera med andra rabatter. Korten är giltiga till 2023-01-31.

Företagskund

En företagsbokning kan tidigast bokas tre (3) arbetsdagar i förväg och en eventuell av-/ombokning måste göras senast två (2) arbetsdagar innan behandlingsdagen. Du som lägger företagsbokningen är själv ansvarig för att alla uppgifter är korrekta och att all betalning är Beautiful Body tillhanda senast vid behandlingsdagens slut.

Privatkund

En privatbokning kan tidigast bokas en (1) dag innan bokad tid. En eventuell av-/ombokning måste ske senast två (2) arbetsdagar innan behandlingsdagen. En bokning är personlig och det är du som bokat som är ansvarig för att alla uppgifter är korrekta.